ja_mageiaold

Tko smo mi?

Tvornica Šećera Osijek d.o.o. je tvornica za proizvodnju bijelog kristalnog šećera prvenstveno preradom šećerne repe i preradom sirovog šećera. Dobiveni šećer i ostali proizvodi udovoljavaju najvišim standardima ove industrije.

Članica Žito grupe

Obrada tla PDF

Priprema tla za šećernu repu

Šećerna repa je najzahtjevnija ratarska kultura u našem uzgojnom području. To se između ostalog ogleda u pravilnom izboru tla, plodoredu, obradi tla, gnojidbi, odabiru sortimenta, zaštiti i njezi usjeva i dr. Čimbenici na koje možemo samo ograničeno djelovati sve su učestaliji u vidu klimatskih ekscesa, najčešće dugotrajna sušna razdoblja, ne samo tijekom ljetnih mjeseci, već i kroz nedostatak oborina u zimskom periodu i proljeću.
Česta je ljeti pojava tropskih temepratura uz izraženu "zračnu" sušu, kao i ogromne količine oborina u kratkom vremenu. Stoga navedenim agrotehničkim mjerama moramo osigurati maksimalne uvjete za postizanje visokog prinosa i kvalitete šećere repe. Već jedan propust ili pogreška u pristupu očitovat će se u gubitku, značajnije nego kod ijedne ratarske kulture. Svaki dobar proizvođač zna da sjetva šećerne repe „ne počinje u proljeće“. On je prema svojoj tehnološkoj karti i plodoredu počeo pripremati sjetvu u srpnju i kolovozu. Nakon žetve strnih žitarica ili leguminoza, kao najboljih predusjeva, potrebno je napraviti analizu tla temeljem koje se radi preporuka gnojidbe. U ovom periodu vrši se raspodjeljivanje karbokalka (poboljšivač tla, suhi saturacijski mulj) koji se plitko unosi u tlo uz tzv. prašenje strništa.
Slijedeća mjera podrazumijeva oranje na dubinu od 25 cm, prije koje se može primjeniti UAN (tekuće dušično gnojivo). Ukoliko tlo ima zbijeni podoranični sloj potrebno je obaviti podrivanje. Tom mjerom poboljšava se vodo-zračni režim tla. Duboko oranje ili „zimska brazda“ mora biti kvalitetno izvedeno tijekom jeseni, a dubina brazde ovisi o humusnom sloju i ne smije biti plića od 30 cm. Pod duboku brazdu zaorava se prethodno raspodjeljeno mineralno gnojivo. Ovisno o tipu tla, zimsku brazdu treba što prije poravnati tanjuračom (dijagonalno na oranje). Time će se osigurati ravnomjernije izmrzavanje tla i bolja retencija vode.
Predsjetvena priprema treba biti izvedena sa što manje prohoda strojeva, najbolje sjetvospremačem ili roto-drljačom, a nikako tanjuračom. Predsjetveno se može primijeniti određena količina KAN-a (ovisno o statusu dušika što se provjeri Nmin metodom). Pripremljeni sjetveni sloj treba biti srednje granulaste strukture, debljine 2-3 cm, sa zbijenom posteljicom. Poželjno je da se tako pripremljena površina za sjetvu slegne 24-48 sati prije nego se pristupi samoj sjetvi. Prvi rokovi za sjetvu su sredinom ožujka, kada je srednja dnevna temperatura tla na dubini 5-6 cm +6oC.