ja_mageiaold

Tko smo mi?

Tvornica Šećera Osijek d.o.o. je tvornica za proizvodnju bijelog kristalnog šećera prvenstveno preradom šećerne repe i preradom sirovog šećera. Dobiveni šećer i ostali proizvodi udovoljavaju najvišim standardima ove industrije.

Članica Žito grupe

O nama PDF

Sirovinska služba obavlja slijedeće poslove:

1. Ugovaranje proizvodnje šećerne repe pri čemu šećerana za ugovorene površine kreditira svoje proizvođače, odnosno, osiguravaju:

a) sjeme šećerne repe,

b) mineralno gnojivo te

c) sredstva za zaštitu bilja.

2. Uzimanje uzoraka tla, čime se određuje stanje i bioraspoloživost hraniva u tlu te temeljem dobivenih rezultata dobiva preporuka za gnojidbu površina predviđenih za sjetvu šećerne repe. Agronomi savjetuju svoje proizvođače kod svih radnji vezanih uz proizvodnju ovih kultura:

a) pravilnoj osnovnoj obradi tla,

b) predsjetvenaoj pripremi,

c) pravilnom odabiru sorti šećerne repe (uzimajući u obzir različite uvjete proizvodnje).

3. Agronomi u sirovinskoj službi vode stručni nadzor zasijanih površina, te prate stanje usjeva tijekom cijele vegetacije. Pod tim podrazumijevamo pravilnu i pravovremenu zaštitu šećerne repe od korova, štetnika bolesti. Sirovinska služba također vrši istraživanja u proizvodnji šećerne repe s ciljem povećanja prinosa i kvalitete korijena. Pod tim podrazumijevamo:

a) postavljanje gnojidbenih pokusa, te primjena dobivenih rezultata u proizvodnji šećerne repe,

b) ispitivanje fizički svojstava tla s ciljem promjena u osnovnoj obradi,

c) postavljanje pokusa na tlima nepovoljnog pH (primjena karbokalka),

d) postavljanje sortnih pokusa i vrednovanje sorata šećerne repe u različitim uvjetima proizvodnje (rizomanija, cercospora, nematode i dr.) i

e) analiziranje utjecaja razmaka sjetve na prinos i kvalitetu korijena šećerne repe.

4. Educiranje proizvođača šećerne repe putem organiziranja različitih stručnih predavanja.

5. U kampanji prerade šećerne repe Sirovinska služba vrši organizaciju svih poslova vezanih uz vađenje i dopremu šećerne repe, vrši obradu podataka i obračun dopremljenih količina šećerne repe, te svojim proizvođačima šalje izvještaje o količini i kvaliteti.