ja_mageiaold

Tko smo mi?

Tvornica Šećera Osijek d.o.o. je tvornica za proizvodnju bijelog kristalnog šećera prvenstveno preradom šećerne repe i preradom sirovog šećera. Dobiveni šećer i ostali proizvodi udovoljavaju najvišim standardima ove industrije.

Članica Žito grupe

Kontrola plodnosti PDF

U užem smislu, analiza tla je skup više različitih kemijskih postupaka kojima se utvrđuje, kako razina hranjivih elemenata u uzorku tla, tako i druga kemijsko-fizikalno-biološka svojstva tla značajna za ishranu bilja kako bi rezultati analize tla omogućila dobru procjenu potrebne vrste i doze gnojiva za nadoknadu ili povećanje bioraspoloživosti pojedinog hranjivog elementa, obzirom na njegovu razinu u tlu, stanje i fenofazu usjeva te planirani, odnosno mogući prinos usjeva.

Gnojidbena preporuka mora imati za podlogu fizikalno-kemijske podatke analize tla, a izračun potrebne doze mora uvažavati profitabilnost, planirani, odnosno realno mogući prinos, specifične potrebe biljne vrste i potencijal plodnosti tla. Svaka improvizacija, uključujući subjektivnu vizualnu procjenu, najčešće rezultira smanjivanjem prinosa i kakvoće usjeva, odnosno profita. U rješavanju ove problematike može se očekivati brz napredak samo uz primjenu kompjutorske tehnologije, korištenjem interpretacijskih baza podataka o svim relevantnim svojstvima tla te bilanciranjem hraniva ovisno o različitim agrološkim uvjetima proizvodnje.

Cilj i svrha analize tla je:

  • odrediti rang (granične vrijednosti, indeks) raspoloživosti hraniva ili potrebu njegovog unošenja,
  • predvidjeti povećanje prinosa i profitabilnost gnojidbe,
  • osigurati temelj za proračun potrebne gnojidbe pojedinog usjeva i
  • procjeniti status (opskrbe) pojedinog hranjivog elementa i utvrditi plan nadoknade (management hraniva)

Zapravo, analiza tla počiva na konceptu kako usjev reagira na gnojidbu sukladno količini raspoloživih hraniva u tlu pa dobru analizu tla uvijek čine tri komponente:

  • dobar, reprezentativni uzorak,
  • odgovarajuća laboratorijska metoda kojom se može determinirati najtočnije sadržaj raspoloživog hraniva i
  • višegodišnji eksperimentalni rad u konkretnim agroekološkim uvjetima za kalibraciju kemijskih metoda.

Kontrolu plodnosti tla na obiteljskom poljoprivrednim gospodarstvima za unaprjeđenje ratarske proizvodnje Osječko-baranjske županije

Kulture po površinama obuhvaćene projektom u 2009. i 2010. god.

(Osijek, 08. prosinca 2010., Voditelj sirovinskog laboratorija Antonija Grabić Vidaković)

Šifra

Kultura

2009. (ha)

2010. (ha)

UKUPNO (ha)

0

Pšenica

1602.24

404.34

2006.58

3

Triticale

1.9


1.9

5

Kukuruz

2274.81

1301.1

3575.91

6

Sjemenski kukuruz

57

81.21

138.21

7

Silažni kukuruz

1183.69

72.19

1255.88

8

Ječam ozimi

454.65

53

507.65

9

Ječam jari

18


18

10

Ječam pivarski

135.1

6

141.1

12

Zob jara


9

9

13

Šećerna repa

4207.73

2284.65

6492.38

14

Soja

1603.12

437.3

2040.42

15

Suncokret

436.83

261.61

698.44

16

Uljana repica

794.73

514.48

1309.21

17

Krumpir

28.97

7.92

36.89

19

Grašak stočni

9.8

6

15.8

20

Lucerna

130.13

88.18

218.31

21

Djetelina

34.86

10

44.86

22

Duhan Virginia

6


6

24

DTS

32.76

29

61.76


Ostale kulture

74.11

44.54

118.65


Površine po općinama za 2009. i 2010. godinu

(Osijek, 08. prosinca 2010., Voditelj sirovinskog laboratorija Antonija Grabić Vidaković)


Redni br.

Općina

2009. god.

Površina

(ha)

Općina

2010. god.

Površina

(ha)

1

Antunovac

313.93

Antunovac

80.7

2

B. Manastir

158.97

Bapska (VuSrŽ)

22.5

3

Belišće

400.46

Beli Manastir

94.1

4

Bilje

541.47

Belišće

226.5

5

Bizovac

417.83

Bizovac

336.97

6

Bobota

469.17

Čeminac

246.84

7

Cret

4.45

Čepin

327.74

8

Čeminac

264.62

Darda

109.5

9

Čepin

557.44

Draž

424.74

10

Ćelije

6.5

Đak. Satnica

23

11

D. Miholjac

386.34

Đakovo

20

12

Darda

190.3

Erdut

400.04

13

Draž

504.83

Ernestinovo

25

14

Drenje

633.96

Feričanci

11.05

15

Đ. Satnica

255.34

Gorjani

10

16

Đakovo

261.49

Josipovac Punit.

9

17

Erdut

304.45

Koška

6

18

Ernestinovo

236

Marijanci

218

19

Feričanci

78.1

Našice

399.82

20

Gorjani

333.03

Osijek

416.13

21

Jagodnjak

478.01

Petlovac

77.33

22

K. Vinogradi

159

Petrijevci

552.64

23

L. Varoš

99.7

Podgorač

115.14

24

Magadenovac

423

Popovac

118.03

25

Marijanci

229.5

Punitovci

15

26

Našice

536.85

Stari Jankovci

7.35

27

Negoslavci

158.85

Šodolovci

19

28

Osijek

1023.93

Tovarnik

412

29

P. Moslavina

172.87

Trpinja

10.5

30

Petlovac

114.11

Valpovo

717.31

31

Petrijevci

481

Viljevo

157.9

32

Podgorač

83.1

Viškovci

1.32

33

Popovac

804.1634

Semeljci

440.3135

Silaš

836

Slakovci

737

Šodolovci

107.0738

Trnava

598.5239

Valpovo

34140

Viljevo

342.4141

Vladislavci

37.542

Vuka (Hrastovac)

122Ukupno


13086.43

Ukupno

5610.52


Linkovi na dokumente i tekstove vezane uz kontrolu plodnosti tla Osječko-baranjske županije


n

Dokument

Tip dokumenta Veličina
1. Anketni list za prikupljanje podataka na terenu
PDF 35.1 KB
2. Kvote uzoraka po općinama za 2009. god.
PDF 38.6 KB
3. Karbokalk (deklaracija i uputa za uporabu) PDF 60 KB

Preporuka za proljetnu gnojidbu šećerne repe na temelju Nmin metode.

Opširnije o Nmin metodi pogledajte ovdje.


Obavještavamo proizvođače šećerne repe da će Tvornica Šećera Osijek d.o.o. tijekom veljače i početkom ožujka 2010. godine obavljati vađenje uzoraka tla na površinama predviđenim za sjetvu šećerne repe u 2010. godini. Analiziranje uzetih uzoraka obavljat će Laboratorij za tlo Kandit Premijera po Nmin metodi. Rezultate analize te preporuke za startnu gnojidbu šećerne repe Kandit Premijer će pravovremeno dostaviti na adresu proizvođača sa svim potrebnim uputama.

Potrebu N u kg/ha (ukupno: predsjetveno, startno i/ili u prihrani) za šećernu repe na temelju N-min metode u 2010. godinu za sirovinsko područje Kandit Premijer d.o.o. pogledajte ovdje.


Molimo zainteresirane prozvođače šećerne repe da se jave na:

1) Laboratorij za tlo, tel. 031/32 45 59,

2) Sirovinska služba, tel. 031/32 45 09, 031/32 45 14, 32 45 15 ili

3) Online formularom (online formular "Upiti Sirovinskoj službi“)

Ažurirano: Ponedjeljak, 23 Siječanj 2017 12:08